Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

21 Sep 2015

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans ve Doktora Mülakat Duyurusu

2015-2016 Akademik Yılı’nda Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Anabilimdallarında Master ve Doktora programına başvuracak adayların mülakatları YDÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nda 30 Eylül Çarşamba günü saat 10.00 da yapılacaktır.

Gerekli başvuru formları cimen.ozburak@neu.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Tüm öğrenci adaylarına duyurulur…

Detaylı Bilgi:
Yer: YDÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
Tarih: 30 Eylül 2015
Saat: 10:00