Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

20 Jul 2015

Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İlk Bilim Yüksek Lisans Öğrencisini Başarı ile Mezun Etti

Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İlk Bilim Yüksek Lisans Öğrencisini Başarı ile Mezun Etti

Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı ilk Yüksek lisans öğrencisini başarı ile mezun etti.

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa (Near East University, Nicosia) Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Uzm. Biyolog Meral Karafistan Kızılkanat, Prof.Dr. Nazmi Özer, Doç.Dr. Oya Orun ve Prof.Dr. Nedime Serakıncıdan oluşan tez savunma jürüsi önünde tezini başarı ile sunarak uzman biyolog ünvanını aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İlk Bilim Yüksek Lisans Öğrencisini Başarı ile Mezun Etti

Danışmanlığını Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim dalı başkanı Prof.Dr. Nedime Serakıncı’nın yaptığı tez çalışmasında Vitamin D reseptör genini (VDR gen) polimorfizmlerinin metabolik hastalıklarda biyomarker olarak kullanılıp kullanılamayacağı ve VDR gen polimorfizminin metabolik hastalıklar ile genotip- fenotip bağlantısına bakmış ve VDR geni FokI polimorfizminin Kardiyovaskülar hasatalık risk faktörleri arasında yer alan biyokimyasal değerleri etkileyerek, Kardiyovaskülar hasatalıklara olan yatkınlık da rol oynayan bir etken olduğu ileri sürmüş ve bu varyasyonun, klinik uygulamalarda değerlendirilebilir bir belirteç olabileceği bu çalışma ile ileri gösterilmiştir. Ayrıca bu çalışma sonuçları FokI polimorfizminin yüksek kolesterol paneli ve glukoz düzeyi durumunda Kardiyovaskülar hasatalıklara yakalanma riskini 2 kat artırdığını göstermiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İlk Bilim Yüksek Lisans Öğrencisini Başarı ile Mezun Etti

Proje ekibinin toplumsal bir sağlık sorunu olan kardiyovasküler hastalıklara yatkınlık sağlayan genetik nedenleri belirlemek amacıyla çalışmaları genişleterek devam etmektedir.