Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

11 Jun 2015

YDÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Bacasız Sanayiye, Dünya Standartlarında Eleman Yetiştiriyor

YDÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Bacasız Sanayiye, Dünya Standartlarında Eleman Yetiştiriyor

Yakın Doğu Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Tülen Saner, sektörün talep ettiği geleceğin yönetici ve akademisyenlerine, çağdaş eğitim programı ve uygulamaları ile uluslararası standartlarda Türkçe ve İngilizce lisanlarında eğitim vermekte olduklarını belirtti.

Saner Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde YÖK ve YÖDAK onaylı Aşçılık Ön Lisans programının da önümüzdeki dönemden (2015-2016) itibaren eğitim ve öğretim hayatına başlayacağını duyurdu.

Güncel bilgi ve beceri ile donatılmış, analitik ve nesnel düşünme yetileri gelişmiş öğrencilerimizi yetiştirerek sektöre kazandırabilmek için, tüm akademik ve idarî kadro bir ekip ruhu ile çalışmakta, yüksek kalitede eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir.

YDÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Bacasız Sanayiye, Dünya Standartlarında Eleman Yetiştiriyor

Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs (Near East University, Cyprus ) Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, YDÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nda, önlisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere 3 ayrı programla turizm eğitimi verilmektedir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Tülen Saner, Önlisans programında sektörün ihtiyacı olan ara insangücü yetiştirmeyi amaçlanırken, lisans programında öğrencilere hem teorik hemde pratik dersler sunarak sektörün ihtiyacına uygun nitelikte ve nicelikde, yabancı dil bilen, yetkin bireyler yetiştirilmekte olduğunu anlattı.

Yüksek lisans programında ise daha çok akademik araştırmalara yönelerek sektöründe ihtiyacı olan bilimsel araştırmaları destekleyerek sektöre kazandırılması hedeflenmektedir.

YDÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Bacasız Sanayiye, Dünya Standartlarında Eleman Yetiştiriyor

Doç.Dr. Tülen Saner, Öğrencilerimiz, eğitim dili olan İngilizcenin yanı sıra Rusça, Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Arapça öğrenme ayrıcalığına sahiptirler dedi.
Günün koşullarına uygun ve çağımızın gereksinimlerini karşılayan tam donanımlı bilgisayar laboratuvarlarında konaklama ve seyahat endüstrilerinin en gelişmiş ve dünyada yaygın olarak kullanılan programlarını öğrenme fırsatını öğrencilerimize sunmaktayız diyen Doç.Dr. Tülen Saner, Üniversitemize ait Dorana Otel, Öğretmen ‘Restaurant’ı ve kampüsteki tüm diğer restoranlar ile kafeteryalarda; Dorana Seyahat Acentası, Konuk Evi ile M/Y Teal gemisinde derslerin pratik uygulamasını yapma ayrıcalığına sahip olan öğrencilerimiz ders programımızda yeralan bazı derslerimiz için de arazi çalışmalarını yapmakta olduklarını belirtti.

YDÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Bacasız Sanayiye, Dünya Standartlarında Eleman Yetiştiriyor

Üniversitenin bünyesindeki iki ayrı konaklama işletmesinden biri olan Dorana Otel, öğrencilerinin pratik alandaki eksiklerinin giderilmesine katkı koyarken, yine Üniversite bünyesindeki Seyahat işletmeleri de turizme ilişkin tüm doneleri öğrencisiyle paylaşmaya hazır durumdadır.

Kampüs bünyesindeki Konuk Evi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri için hem iş hem de uygulama alanı olarak işlevini sürdürüyor.
Doç.Dr. Tülen Saner, Sektörün ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak öğrencilerimizi günün koşullarına uygun bir şekilde daha ileriye taşımanın yolunun sektörle işbirliği olması gerektiği bilincine sahibiz, sektörle her zaman işbirliği içerisinde olmaya özen gösterdik. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra özellikle Konaklama İşletmeleri, Seyahat İşletmeleri, Yiyecek ve İçecek İşletmeleri gibi sektörün ana işletmelerinde yönetici olarak çalışabilirler. Mezun olan öğrencilerimize imkânlar dahilinde gerek üniversitemize ait olan turizm ve seyahat işletmelerinde gerekse özel sektörde istihdam olanakları sağlamaktayız. Bu da öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş hayatına atılmalarına büyük bir ayrıcalık ve imkân sağlamaktadır dedi.

YDÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Bacasız Sanayiye, Dünya Standartlarında Eleman Yetiştiriyor

Saner,Öğrencilerimize öğrenim yılları boyunca ve ayrıca mezun olduktan sonra, gerek doğrudan iş sahibi olmaları ve gerekse diğer kurum ve kuruluşlarda yetkili konumlara yükselmeleri için, ve yine, hayatlarının akışı içerisinde, sevgi ve güven ortamında bulunmalar yönünde ilişki ve desteğimiz hep sürmüştür ve böyle devam edecektir dedi.