Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

08 Oct 2015

Kalp Krizinde Erken Müdahale Hayat Kurtarır

Kalp Krizinde Erken Müdahale Hayat Kurtarır

Kalp ve damar hastalıkları günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde başta gelen ölüm ve iş görmezlik nedenlerindendir. Kalp – Damar hastalıkları ülkemizde ve birçok Avrupa ülkesinde orta ve ileri yaş grubunda en önemli ölüm nedenidir.

Yakın Doğu Üniversite Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan YDÜ Hastanesi Kardiyoloji bölümü Ana Bilim Dalı başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu; Kalp ve damar hastalıklarını ve Kalp krizi tedavisinde teşhis konulduktan sonraki süreci anlattı.

Kalp Krizinde Erken Müdahale Hayat Kurtarır

“Kalp Krizinde Kaybedilen Her Dakikanın Hayati Önemi Var”…

Prof. Dr. Hamza Duygu “Tıp dilinde infarktüs olarak adlandırılan kalp krizlerinde hastaların yaklaşık yarısı hastaneye başvurmadan veya hastaneye başvuruların ilk dakikalarında kaybedilmektedir. Kalp krizi tedavisinde teşhis konulur konulmaz zamana karşı bir yarış başlamaktadır. Kaydedilen her dakikanın hayati önemi vardır. Bunun nedeni her geçen dakikada birçok kalp kası hücresinin oksijensizlikten ölmesidir” şeklinde anlattı.

Kalp Krizinde Erken Müdahale Hayat Kurtarır

“Erken müdahale çok büyük bir tahribata yol açabilecek bir kriz dahi hiçbir hasar olmadan atlatılabilmesine olanak sağlar”…

Prof. Dr. Hamza Duygu “Tıkalı kalp damarı bir an önce açılıp kan akmaya başlarsa hücre ölümleri durur, tahribatın büyümesi önlenmiş olur. Ne kadar az hücre ölürse kalptaki zayıflama ve yol açtığı ölümler de o oranda azalmaktadır. Nasıl itfaiye hızla yangına müdahale edip yakındaki evlerin de yanıp kül olmasını önlerse, kardiyologlar da damarı en kısa zamanda açıp hücreleri kurtarmak için çabalarlar. Tıkanıklığın ötesine geçemeyen kanın yeniden akmaya başlamasını sağlamanın en iyi yolu balon ve stentle damarı açmaktadır. Stentin pıhtı eritici ilaçlara göre ölüm, yeniden kalp krizi oluşması, felç veya beyin kanaması riski çok daha azdır. Bu durumda stentler hayat kurtarıcıdır. Ancak bu yöntemlerin başarılı olabilmesi ve kalpteki hasarı önleyebilmeleri için krizin erken saatlerinde uygulanabilmeleri gerekir. Hastaneye başvurunun ilk dakikalarında müdahale edilebilirse, çok büyük tahribata yol açabilecek bir kriz dahi hemen hemen hiçbir hasar olmadan atlatılabilir. Saatler geçtikçe sağlanan yarar giderek azalmaktadır. Altı saatten sonra kurtarılacak çok az hücre kalır. 12- 24 saat geçmişse çoğu hastada damarı açmak bir yarar sağlamaz” şeklinde konuştu.

Kalp Krizinde Erken Müdahale Hayat Kurtarır

“Yakın Doğu Hastanesi’nde Acil Servisinde 7/24 Görevli Uzman Kardiyologlar Hastaya Hızla Müdahale Ederek Kalp Krizinin Yaratacağı Hasar Minimale İndirilmektedir”…

Prof. Dr. Hamza Duygu “YDÜ Hastanesinde 24 saat hazır bulunan deneyimli uzman kardiyolog kadrosu ve ileri teknoloji ürünü anjiyo laboratuvarı sayesinde hastalara hızla müdahale edilerek kalp krizinin yaratacağı hasar minimale indirilmekte ve ileride yaşanabilecek ciddi, hayatı tehdit eden sorunların önüne geçilmektedir” şeklinde konuştu.